Siirry suoraan sisältöön
.

Biojätteen lajitteluvelvoite laajenee Keräämön alueella myös omakoti- ja pientaloihin kesällä 2024. Sekajätteen joukossa on tällä hetkellä polttoarvoa heikentävää biojätettä jopa 40 %, joka tulisi lajitella erikseen. Biojätteen kuljetusten kilpailutus on juuri käynnistynyt.

Lajitteluvelvoite laajenee Keräämön keskustaajama-alueella porrastetusti alueittain kesä-syyskuun 2024 aikana alue kerrallaan. Biojätteen kuljetukset on jaettu kahteen osaan, pohjoinen ja etelä. Biojätteen keräykset alkavat pohjoiselta alueelta kesäkuussa Porista, jonka jälkeen syyskuussa 2024 on vuorossa toinen alue, johon kuuluu Porin eteläosa, Ulvila, Nakkila ja Harjavalta.

Länsi- ja Pohjois-Porin alueen omakoti- ja pientalot tulevat saamaan Keräämöltä kirjeen helmikuussa 2024, jossa kerrotaan biojätteen eri keräysvaihtoehdoista ja opastetaan tilaamaan palvelua. Eteläisen alueen asukkaat saavat kirjeen toukokuussa. Asukkaiden tulee päättää tilaavatko he biojätteelle keräysastian vai muodostavatko kimppa-astian lähinaapureiden kanssa. Kompostointi on myös yksi vaihtoehto.

Kompostorin on oltava lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu, ja kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jos asukas on jo tehnyt jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoituksen nykyisten määräysten mukaisesti, Keräämö on jo saanut siitä tiedon ja asia on kunnossa. Lajitteluvelvoite ei koske alueen vapaa-ajan asuntoja, mutta Keräämö suosittaa lajittelemaan myös mökillä.

Biojätteen lajittelu on monelle omakotiasujalle uusi asia ja uudet rutiinit vaativat totuttelua. Hetken kuluttua tämä kuitenkin tuntuu normaalilta, uskoo Keräämön kiertotaloussuunnittelija Maija Nuotio.

Biojäteastian tyhjennyshinnat selviävät maaliskuun lopussa, kun kilpailutukset ovat saatu päätökseen. Kustannuksiin tuo helpotusta se, että kun biojätteet lajittelee erikseen, voi sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää kahdeksaan viikkoon ja tietyin edellytyksin jopa 12 viikkoon.

Biojäte käsittelyYn Honkajoelle


Keräämö ja Gasum Oy ovat tehneet sopimuksen biojätteen käsittelystä. Biojätteet kuljetetaan Gasumin Honkajoen laitokselle, missä niistä valmistetaan biokaasua teollisuudelle sekä lannoitteita maatalouteen. Biokaasulaitoksen prosessissa biojäte murskataan ja lietetään ennen mädätysreaktoreihin johtamista. Keräämön alueen biojätemäärän arvioidaan olevan vuositasolla noin 4 000–4 500 tn.

Mikä Keskustaajama-alue?

Biojätteen erilliskeräysalueeseen kuuluu Pori, Ulvila, Nakkila ja Harjavalta. Keskustaajama-alueen määrittelyssä on käytetty Tilastokeskuksen virallista tilastollista taajamarajausta, joka voi erityisesti reuna-alueilla poiketa kuntien käyttämästä rajauksesta. Tämän vuoksi lajitteluvelvoite saattaa koskea myös kiinteistöjä, jotka sijaitsevat kunnan soveltamien taajamarajojen ulkopuolella. Mikäli asukasta mietityttää, kuuluuko oma talo lajitteluvelvoitteen piiriin, hän voi rauhassa odottaa Keräämöltä yhteydenottoa. Keräämö lähettää kirjeet kaikille niille kiinteistöille, joita lajitteluvelvoite koskee ja joilta ei ole saatu tietoa kompostoinnista. Asukkaat voivat myös tarkistaa osoitteen perusteella kuuluvatko keräysalueeseen Keräämön nettisivuilta.