Siirry suoraan sisältöön

Yhteinen jäteastia naapureiden kanssa soveltuu hyvin kiinteistöille, joissa jätteen syntyminen on vähäistä tai epäsäännöllistä. Se on kätevä ratkaisu myös vapaa-ajan asunnoille ja pienille taloyhtiöille. Yhteisen jäteastian voi sopia minkä tahansa jätelajin- sekajätteen, biojätteen tai pakkausjätteiden kanssa. Kimppa-astioissa tyhjennyksestä aiheutuneet kulut jaetaan kiinteistöjen kesken eli se säästää myös rahaa.

Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään sekä jätehuoltoviranomaiselle että jätteenkuljetusyritykselle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista ja yhteisastian käytön lopettamisesta.

Biokimppa

Yhteisen biokimpan tai kompostorin voi perustaa keskustaajama-alueelle, kun kiinteistöjen etäisyys toisistaan on 200 m tietä pitkin mitattuna. Biojätettä kerätään yleensä 140 tai 240 litran pyörälliseen jäteastiaan. Biojäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on kesällä (vkot 18-40 ) kaksi viikkoa ja talviaikaan (vkot 41-17) neljä viikkoa.

Kompostori

Kompostori voi myös olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kimppakompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, joka ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle.