Siirry suoraan sisältöön

Yhteinen jäteastia naapureiden kanssa soveltuu hyvin kiinteistöille, joissa jätteen syntyminen on vähäistä tai epäsäännöllistä. Se on kätevä ratkaisu myös vapaa-ajan asunnoille ja pienille taloyhtiöille. Yhteisen jäteastian voi sopia minkä tahansa jätelajin- sekajätteen, biojätteen tai pakkausjätteiden kanssa. Kimppa-astioissa tyhjennyksestä aiheutuneet kulut jaetaan kiinteistöjen kesken eli se säästää myös rahaa.

Biokimppa

Yhteisen biokimpan tai kompostorin voi perustaa taajama-alueelle, kun kiinteistöjen etäisyys toisistaan on 200 m tietä pitkin mitattuna. Biojätettä kerätään yleensä 140 tai 240 litran pyörälliseen jäteastiaan. Jäteastia voi olla malliltaan joko perinteinen umpiseinäinen astia, tai tuulettuva astia, riippuen kimpan koosta. Tuulettuva astia soveltuu 1 – 2 perheen yhteiskäyttöön.

Tavallisen biojäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on kesällä (vkot 18-40 ) kaksi viikkoa ja talviaikaan (vkot 41-17) neljä viikkoa. Tuulettuvassa astiassa biojäte kuivuu tavallista astiaa paremmin, eikä aiheuta näin ollen hajuhaittoja. Tuulettuvan astian käyttö mahdollistaa tyhjennysväliksi ympärivuotisesti neljään viikkoon.

bioKimpan säännöt
  1. Yhteiseen biokimppaan voi liittyä jos kiinteistöjen etäisyys toisistaan on enintään 200 m
  2. Yhteisellä jäteastialla on oltava vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä Keräämön suuntaan. Vastuuhenkilö ilmoittaa astian yhteiskäytöstä sekä kimppalaisten nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja laskuosuudet Keräämölle.
  3. Vastuuhenkilö ilmoittaa kimpasta luopumisesta ja käytössä tapahtuvista muutoksista aina etukäteen.
  4. Kimppa-astia toimitetaan jonkun kimppalaisen pihaan, vastuuhenkilön ilmoittamaan paikkaan.

Kiinnostaako yhteinen jäteastia? Voit lähestyä naapuriasi postikortilla, jos sinua ujostuttaa puhua kimppa-astioista. Postikortteja on jaossa Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kirjastoissa.

Esimerkit biokimpan kustannuksista löydät Biojäteapuri -sivulta.

Kompostori

Kompostori voi myös olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kimppakompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, joka ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle.