Siirry suoraan sisältöön

Pakkausjätteiden kuljetukset siirtyivät Keräämölle

Uuden jätelain myötä Keräämö Oy vastaa tammikuusta 2024 lähtien taloyhtiöiden pakkausjätteiden (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset ja metalli) kuljetusten organisoinnista ja niihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Sekajätteen ja paperin kuljetusasioissa isännöitsijät ja asukkaat asioivat edelleen suoraan astioita tyhjentävän kuljetusyrityksen kanssa. Biojätteen erilliskeräys siirtyy Keräämölle kesällä 2024.

Lukitus

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin, jäteastian tai jätekatoksen,
on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Lukitus on sarjoitettava
kuljettajan yleisavaimelle tai lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista,
voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava
avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin tai jätekatoksen välittömään läheisyyteen.
Jätepisteen lukitseminen ei edelleenkään ole pakollista.

Käyttöön otetaan ABLOY PULSE lukitusjärjestelmä. Asennustyö Abloy-valtuutetulta
lukkoliikkeeltä

Kiinteistön haltija tilaa avainpesät ja asennustyöt valitsemaltaan Abloy-valtuutetulta lukkoliikkeestä.
Tilauksen yhteydessä tulee mainita, että kyseessä on Keräämön jätepisteen lukitusjärjestelmä.
Kiinteistön haltija vastaa lukituksen hankinta- ja ylläpitokustannuksista, sekä lukkojen
toimintakunnosta.

TALOYHTIÖ-INFO 8.12.2023

Taloyhtiö-infossa Liisanpuistossa kerrottiin tilannekatsaus pakkaus- ja biojätteiden kuljetuksista.

MITÄ JÄTEASTIOITA TALOYHTIÖ TARVITSEE vuonna 2024?

VÄHINTÄÄN 5 ASUNNON TALOYHTIÖN JÄTETILASSA KUULUU OLLA seitsemän JÄTEASTIAstiaa

  • biojäte
  • kartonkipakkaukset
  • muovipakkaukset
  • lasipakkaukset
  • pienmetalli
  • paperi
  • sekajäte

Erilliskeräysvelvoite hyötyjätteille määräytyy kiinteistöllä olevien huoneistojen lukumäärän mukaan kunnan jätehuoltomääräyksissä.

Uudet jäteastiat eivät mahdu taloyhtiön pihaan, mitä pitää tehdä?

Kun lajiteltavat jätejakeet lisääntyvät pienissä taloyhtiöissä, voi ratkaisuna olla vanhojen isojen
jäteastioiden vaihtaminen useampaan pienempään astiaan. Jätemäärät vaihtelevat asukkaiden
lukumäärän ja elämäntilanteiden mukaan, joten jokainen taloyhtiö osaa itse parhaiten arvioida
tarpeensa. Jätelakia on kuitenkin noudatettava ja jäteastioita tulee löytyä seitsemän. Keräämö tarjoaa
maksutonta suunnitteluapua jätetilojen toteutukseen. Astioita voi tarpeen mukaan sijoittaa myös eri
puolille kiinteistöä.

Naapuritaloyhtiöiden yhteinen jätekimppa

Jätekimppa on hyvä vaihtoehto pienemmille taloyhtiöille, jos kiinteistöt sijaitsevat lähekkäin. Näin
kustannukset pystytään jakamaan suoraan taloyhtiöiden kesken. Yhteisen jätekimpan voi perustaa
esimerkiksi jätelajeille, joita tulee vähemmän kuten pienmetallille ja lasipakkauksille.

Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti. Kiinteistön haltijan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään sekä jätehuoltoviranomaiselle että
jätteenkuljetusyritykselle. Taloyhtiöiden yhteisestä jätekimpasta voi tehdä ilmoituksen sähköpostitse
jatehuoltojaosto@pori.fi. Lue lisää kimppa-astiasta

Varaa meiltä maksuton jätetilan kartoituskäynti neuvonta@keraamo.fi tai p. 044 701 2500

Minkälainen on hyvä jätepiste? Mitkä asiat ovat tärkeitä huomioida kun astioita tulee enemmän?

Neuvonnalta apua lajittelun opastukseen

Keräämö on taloyhtiöiden apuna lajittelun edistämisessä ja tulemme tarvittaessa kertomaan vaikkapa taloyhtiön kokoukseen tai asukasiltaan lajittelusta ja kierrätyksestä. Tilaa lajitteluohjeet tai neuvontakäynti: neuvonta@keraamo.fi tai numerosta 044 701 2500

Tilaa uutiskirje

Tilaa Keräämön uutiskirje nettisivuiltamme. Taloyhtiöille tarkoitetun
uutiskirjeen avulla saat ajankohtaista tietoa jätehuollon muutoksista
ja uusista tuulista.