Siirry suoraan sisältöön

Asiakaspalveluumme tulee paljon ajankohtaisia kysymyksiä. Alla listattuna yleisimpiä. Näet vastauksen klikkaamalla oikealla olevaa nuolta kysymyksen perässä.

Biojäte
Miksi biojätteen lajittelusta tulee pakollista?

Lajitteluvelvoite perustuu jätelakiin. Biojätteen lajittelun laajentamisella pyritään parantamaan materiaalien kierrätystä ja jätteiden hyödyntämistä. Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite vuonna 2035 on 65 % Biojätteen kierrätyksellä on tärkeä rooli tähän tavoitteeseen pääsemisessä. Kun biojäte lajitellaan pois sekajätteen joukosta, se parantaa sekajätteen lämpöarvoa. Biojätettä pystytään hyödyntämään kotimaisissa lannoitteissa sekä energiantuotannossa.

Eikö biojäteastia haise jos siinä on jopa neljän viikon tyhjennysväli?

Biojätteen oikeanlainen käsittely ennen jäteastiaan laittamista ehkäisee hajuhaittoja. Mitä kuivempaa biojäte on, sitä vähemmän siitä syntyy hajuja. 

Hajuhaitat vähenevät antamalla biojätteiden kuivahtaa ennen biojätepussiin laittamista. Pussin pohjalle voi myös laittaa tyhjän kanamunakennon tai sanomalehtisilppua imemään nestettä.  Herkästi hajuja aiheuttava jäte, kuten kalajätteet, kannattaa pakata huolellisesti erikseen.

Mitä eroa on kompostorilla ja biojäteastialla?

Kompostori on säiliö, jonka sisällä biojäte kompostoidaan. Kompostorissa toimivat pieneliöt hajottavat biojätteet raakamullaksi. Raakamulta jälkikompostoidaan ja tuotoksena saadaan ravinteikasta multaa omaan hyötykäyttöön. Kompostorin hankinta, käyttö ja mullan hyödyntäminen ovat asukkaan omalla vastuulla.

Biojäteastia, tai biojätteen erilliskeräysastia, on jäteastia, johon biojätteet lajitellaan erilleen sekajätteestä. Astiaan biojätteet lajitellaan pakattuina. Biojäteastian tyhjentää jäteauto.

Mistä tiedän, kuulummeko biojätteen erilliskeräysalueeseen?

Biojätteen erilliskeräys on Keräämön alueen yli 10 000 asukkaan keskustaajama-alueella, johon kuuluu Pori, Ulvila, Nakkila ja Harjavalta. Pääset katsomaan osoitteesi perustella, kuulutko alueeseen Keräämö toimittaa biojätteen erilliskeräysastiat keskustaajama-alueella sijaitseville asuinkiinteistöille ellei kiinteistönhaltija ole ilmoittautunut kompostointirekisteriin tai kimppa-astian käytöstä.

Täytyykö meidän hankkia kompostori omakotitaloon?

Ei missään nimessä täydy hankkia ellette ole kiinnostunut kompostoinnista tai teillä ei ole käyttöä mullalle. Hyvänä ja helppona vaihtoehtona on valita biojäteastia, jonka Keräämö toimittaa pihaanne jos kuulutte biojätteeen erilliskeräysalueeseen.

Miksi kompostori täytyy ilmoittaa viranomaiselle?

Keräämön lomakkeella kompostoinnista tehty valinta ei riitä, vaan siitä tulee tehdä jätehuoltoviranomaiselle ilmoitus osoitteessa www.pori.fi/jatehuoltolomakkeet . Keräämö saa tietoonsa rekisteröidyt kompostorit ja tämän perusteella toimittavat biojäteastiat heille, jotka eivät kompostoi.

Viranomaiset keräävät koko Suomesta tietoa kompostoreista. Biojätteen kierrätys on osa Suomen ympäristötavoitteita. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Omistan kiinteistön, jota vuokraan. Kuuluuko vastuu biojätesopimuksesta minulle vai vuokralaiselle?

Näistä asioista sovitaan yleensä vuokrasopimuksessa. Biojätteen lajittelun ollessa uusi asia alueellamme omakotitaloille, siihen voi soveltaa samaa toimintaperiaatetta kuin sekajäteastian laskutuksen osalta. Jos vuokralainen on tehnyt sekajäteastian tyhjennyssopimuksen, voitte toimia näin myös biojätteen kohdalla.

Jätelain mukaan jätteen tuottaja on vastuussa sen kustannuksista. Näin ollen voidaan tulkita, että vuokralainen on velvoitettu maksamaan biojätteestä syntyvät kulut. Nämä ovat kuitenkin sellaisia asioita, joista omistajan ja vuokralaisen tulee sopia keskenään, jotta pääsevät parhaaseen ratkaisuun.

Mitä biojäteastian tyhjennys maksaa?

Tuulettuva 140 l
– astia sisältyy tyhjennyshintaan sekä pesu 2 krt vuodessa
TYHJENNYS €


10,35
TYHJENNYSVÄLI


4 viikkoa ympäri vuoden
Tavallinen 140 l
– astia sisältyy tyhjennyshintaan sekä pesu 2 krt vuodessa
9,97 + sisäsäkki* 1,122 viikkoa kesällä**
4 viikkoa talvella
Tavallinen 240 l
– astia sisältyy tyhjennyshintaan sekä pesu 2 krt vuodessa
11,51 + sisäsäkki* 1,122 viikkoa kesällä**
4 viikkoa talvella

Tyhjennysmaksut (sis. alv 24%)

*biojäteastiaan ei laiteta sisäsäkkiä, ellei kiinteistön omistaja sitä erikseen toivo. Sisäsäkin hinta on 1,12 €/kpl. Tuulettuvaan astiaan ei laiteta sisäsäkkiä.

**kesäkausi: viikot 18–40; talvikausi: viikot 41–17

Meillä on jo ollut biojäteastia jo vuosia naapurin kanssa. Siirtyykö tiedot Keräämölle suoraan?

Valitettavasti eivät siirry. Omat biojäteastiat ja biokimpat sekä vanhat että uudet pitää ilmoittaa Keräämölle. Näin saadaan laskutustiedot, astian sijainti, osakkaat yms. tiedot kuntoon. 

Täytyykö biojäte pakata?

Riippuu keräystavasta. Jos biojäte kerätään biojäteastiaan joka tyhjennetään jäteautolla tulee biojäte aina pakata ennen astiaan laittamista, vaikka astiassa olisi itsessään suojapussi. Keräämön alueella suositellaan paperisen pussin käyttöä. Talvella pussi suojaa jäteastiaa biojätteen jäätymiseltä astiaan kiinni, kesällä se ehkäisee hajuja.

Kompostoriin biojäte laitetaan ilman pussia. Kompostoriinkin voi laittaa pieniä määriä esimerkiksi sanomalehteä, munakennoa tai talouspaperia, jos haluaa käyttää niitä keittiön biojätekipan pohjalla imemässä nesteitä.

Onko bokashointi hyväksytty menetelmä?

Porin seudun jätehuoltomääräysten mukaan bokashointi on hyväksytty menetelmä biojätteen lajitteluun Keräämön alueella. Bokashoinnissa tärkeintä on huolehtia jätteen jälkikäsittely oikein. Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä tarkoitukseen soveltuvassa, suljetussa ja ilmastoidussa laitteistossa. Bokashointi on kompostointiin verrattava menetelmä, josta on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoitus.  Tutustu bokashointiin ja jälkikäsittelyyn lisää kompostointi sivuilla.

Asumme kunnassa, jossa on alle 10 000 asukasta. Miksi velvoite koskettaa silti meitä?

Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee yli 10 000 asukkaan keskustaajama-aluetta, joka ei noudata kuntarajoja. Jätehuoltoviranomainen on määrittänyt Keräämön alueen erilliskeräysalueen käyttäen Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa taajamarajausta, joka on Suomen virallinen taajamarajaus.

Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Rajaus on hieman tiukempi kuin yleinen pohjoismainen taajamarajaus

Omistamme kiinteistön, jossa ei asuta. Täytyykö sinne hankkia biojäteastia?

Mikäli kiinteistössä ei ole kukaan kirjoilla eli siellä ei asuta, jäteastioita ei tarvita.

Ostin kompostorin, mutta se toimitetaan minulle vasta heinäkuussa. Mitä nyt?

Kun olet saanut kompostorin ja ottanut sen käyttöön, tee kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle: pori.fi/jatehuoltolomakkeet. Sinulle saatetaan ehtiä tuomaan biojäteastia ennen kompostorin rekisteröimistä tai rekisteröinnin hyväksymistä. Kun kompostointi-ilmoituksesi on hyväksytty viranomaisen puolesta, ota yhteyttä Keräämön asiakaspalveluun ja pyydä noutamaan biojäteastia pois.

Haluaisin aloittaa lajittelemaan biojätettä kotonani, mutta en kuulu keräysvelvoitealueeseen. Miten voin saada biojäteastian?

Hieno juttu! Jos asut taajamassa, voit tilata Keräämöltä palvelun ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme neuvonta@keraamo.fi. Ilmoita tilauksessasi nimesi, osoitteesi, haluamasi astian koko ja tyhjennysväli. Taajaman ulkopuolelle palvelun tarjoaminen selvitetään tapauskohtaisesti.

Minulle on tarpeettomasti toimitettu biojäteastia, miksi? Mitä nyt voin tehdä?

Mikäli asut biojätteen keräysalueella etkä kompostoi, sinulla tulee olla tyhjennettävä biojäteastia.
Mikäli kompostoit, mutta kompostointi-ilmoituksesi on jäänyt tekemättä, tee kompostointi-ilmoitus välittömästi www.pori.fi/jatehuoltolomakkeet. Voi myös olla, että kompostointi-ilmoituksesi on tehty ja se löytyy edelleen viranomaisen käsittelyjonosta. Mikäli odottelet kompostoriasi saapuvaksi kaupasta, käytä siihen saakka pihaasi toimitettua astiaa. Keräämö noutaa automaattisesti tarpeettomia astioita kun on saanut viranomaiselta tiedon kompostoinnista. Kun kompostorisi on käytössä ja rekisteröity, voit olla myös yhteydessä Keräämön asiakaspalveluun ja tilata astialle noudon. neuvonta@keraamo.fi tai p. 044 701 2500

Jäteastiat
Pihastamme on viety jäteastiat pois. Miksi?

Pakkausjätteiden kuljetukset siirtyivät Keräämön operoimiksi tammmikuusta 2024 alkaen ja biojätteiden kuljetukset 1.6 alkaen. Jotkut jätteenkuljetusyritykset ovat jo alkaneet hakemaan pois omia astioitaan, ennen kuin Keräämö on toimittanut omiaan. Puuttuvia jäteastioita on jo aloitettu toimittamaan kiinteistöille. Viivettä saattaa ilmaantua, joten toivomme asukkailta kärsivällisyyttä tässä välivaiheessa.

Pihassamme on kahdet astiat. Mitä kuuluu käyttää?

Pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Keräämön operoimiksi tammikuusta 2024 alkaen, biojätteen kuljetukset 1.6 alkaen. Alussa saattaa olla hieman päällekkäisyyksiä, kun astioita vaihdetaan mm. ehjiin tai kokonaan uusiin. Oikean jäteastian tunnistat Keräämön uudesta tarrasta.

Huom! Sekajäte ja paperi eivät ole Keräämön kuljetuksissa mukana. Biojäte siirtyy Keräämölle kesällä 2024.

jätelaki
Mikä jätelakiuudistus?

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Jätelaista tulevat muutokset astuvat vaiheittain voimaan:

2022:

  • Taajamassa sijaitsevien vähintään viiden huoneiston kiinteistöjen tulee lajitella biojäte erilleen sekajätteestä.
  • Poistotekstiilien keräys käynnistyi.

2023

  • Paikalliset jätehuoltomääräykset uudistuivat.
  • Kompostointirekisteri otettiin käyttöön: jos kompostoit biojätteesi, ilmoittaudu jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin.
  • Taajamassa sijaitsevien vähintään viiden huoneiston kiinteistöjen tulee lajitella pakkausjätteet erilleen.
  • Paperin ja kartongin yhteisastioiden käyttö päättyy vuoden lopussa.

2024

  • Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee myös omakoti- ja pientaloihin keskustaajama-alueella: Porissa, Ulvilassa, Nakkilassa ja Harjavallassa. Lue lisää: Keräämön biojäteapuri
Miksi jätelaki uudistettiin?

Lain taustalla on EU:n jätesäädöspaketti, jonka tavoite on vähentää jätteen määrää, lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Lakimuutoksen tavoitteena on nostaa Suomen kierrätysaste vuoteen 2035 mennessä 65 %:iin. Näin jätteiden sisältämät arvokkaat raaka-aineet saadaan uudelleenkäyttöön, eikä meidän tarvitse käyttää enää yhtä paljon neitseellisiä luonnonvaroja.

Miksi taloyhtiön pihaan on otettava lisää jäteastioita?

Jätelaki muuttui vuonna 2021. Uuden jätelain tavoitteena on nostaa suomen kierrätysaste vuoteen 2035 mennessä 65 %:iin. Vuodesta 2024 alkaen yhä useampi löytääkin lajittelumahdollisuuden omasta kotipihastaan, kun uusi laki edellyttää vähintään viiden huoneiston kiinteistöt keräämään erilleen kaikki seitsemän jätelajia.

Mihin tarvittiin Keräämö?

Keräämö aloitti toimintansa 1.4.2023, kun Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila perustivat yhteisen kunnallisen jätehuoltoyhtiön. Jätelain mukaan kuntien tulee huolehtia omien jätteidensä ohella myös asumisessa syntyvien jätteiden hyödyntämisestä. Keräämö hoitaa näitä lakisääteisiä tehtäviä osakaskuntien puolesta ja järjestää jätehuoltopalvelut alueen 120 000 asukkaalle.   

paperi ja sekajäte
Paperi ja kartonki tulee lajitella eri astioihin vuonna 2024. Miksi?

Porin seutu on ollut yksi harvoista alueista, joilla paperin ja kartongin on voinut viedä samaan keräysastiaan. Kartonkipakkauksia ei vuodesta 2024 lähtien enää sekoiteta paperin joukkoon, koska sekoittaminen vaikeuttaa keräyspaperin ja kartonkipakkausten hyödyntämistä raaka-aineina jätelain edellyttämällä tavalla. Keräyspaperi ja kartonkipakkaukset matkaavat eri osoitteisiin jatkokäsittelyyn ja sen vuoksi ne tarvitsevat omat, erilliset astiansa. Kotitalouksien keräyspaperi toimitetaan pääasiassa paperiteollisuuteen, jossa siitä tehdään sanomalehti- ja pehmopaperia. Lajiteltu kartonkipakkausjäte matkaa tuottajayhteisöjen vastaanottopaikkoihin, josta ne kuljetetaan raaka-aineeksi kartonkitehtaille.

Pihassani on paperin ja kartongin yhteisastia, johon vuodenvaihteen jälkeen saa laittaa ainoastaan paperia. Paperia ei juurikaan tule enää, joten haluaisimme mieluummin kartonkiastian pihaani, miten tulee toimia?

Pakkausjätteiden tyhjennyksen taajama-alueella saa tilattua sivuiltamme lomakkeen kautta. Paperiastian tyhjennyksen/ lopettamiseen liittyvät asiat hoidetaan yksityisen kuljetusyhtiön kanssa, jonka kanssa tyhjennyssopimus on ollut alun perin.

Keneltä tilaan sekajätteen kuljetuksen?

Jokaisella kotitaloudella tulee olla sekajäteastia, jonka tyhjennys tilataan jätteenkuljetusyritykseltä. Keräämö ei hoida sekajäteastioiden tyhjennyksiä. Tutustu paikallisiin toimijoihin ja selvitä sinulle sopivin kuljetusyritys.

kARTONKI- muovi, lasiPAKKAUKSET ja pienmetalli
Toimittaako Keräämö astiat Keräämön kuljetuksille? Eli kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset ja metalli sekä biojätteelle.

Tarkoitus on, että lajitteluun ei tulisi katkoksia ja että kiinteistöllä olisi koko ajan kaikki jäteastiat. Mahdollisuus siihen, että hetkellisesti kiinteistöllä ei olisi kaikkia astioita on kuitenkin olemassa.

Mistä tilaan muovipakkausastian omakotitalon pihaan?

Voit tilata sen Keräämön sivuilta lomakkeen kautta mikäli kuulut taajama-alueeseen.

Kuinka paljon muovipakkausastian tyhjennys maksaa?

Muovipakkausastian(140-380 litrainen astia) tyhjennyshinta on 7,81€/ kerta. Kaikkien pakkausjätteiden tyhjennyshinnat löytyvät täältä

Maksaako jäteastia erikseen?

Jäteastia kuuluu tyhjennyksen hintaan eli siitä ei tule erillistä kk-veloitusta.

Voiko pakkausjätteille tehdä jätekimpan?

Kyllä voi ja se onkin hyvä ratkaisu! Näin saat jaettua kulut kimppalaisten kesken. Kimppa-astia tilauksen saat tehtyä Keräämön sivuilta lomakkeen kautta

Meillä on naapureiden kanssa yhteinen muovipakkausastia. Siirtyykö tyhjentäminen Keräämölle automaattisesti?

Pakkaus ja biojätekimppojen tyhjennykset eivät siirry automaattisesti Keräämölle. Jätekimpat, sekä vanhat että uudet pitää ilmoittaa Keräämölle. Näin saadaan laskutustiedot, astian sijainti, osakkaat yms. tiedot kuntoon. Näille löytyy oma liittymislomakkeensa sivuillamme Liity pakkausjätteiden erilliskeräykseen 

LASKUTUS
Mikä on ekolasku?

Ekomaksu on asuntokohtainen maksu, joka peritään kerran vuodessa jokaiselta vakituisessa käytössä olevalta asunnolta ja vapaa-ajan asunnoilta. Ekomaksuilla kerätyt tuotot käytetään kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Jätehuollon ekomaksu perustuu jätelakiin.

Ekomaksu määrätään maksuun kiinteistöllä sijaitsevien asuntojen lukumäärän ja käyttötarkoituksen mukaan. Ekomaksu laskutetaan asunnon haltijalta tai omistajalta 1. tammikuuta olevan hallinta- tai omistustilanteen mukaan. Asunto-osakeyhtiön ekomaksut perustuvat kiinteistöllä sijaitsevien asuinhuoneistojen lukumäärään riippumatta siitä ovatko kaikki asunnot asuttuja. Ekomaksu koskee myös asuntoloita sekä palvelukoteja.

Mitä saan ekomaksua vastaan?

Ekomaksuilla kerätyt tuotot käytetään kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Näitä ovat lajitteluasemien ylläpito, hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, kotitalouksien veloituksetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely, lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa, lajitteluneuvonta sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoitaminen.

Kuinka usein pakkaus- ja biojäteastioiden tyhjennykset laskutetaan?

Kotitalouksien astiatyhjennykset laskutetaan 3kk välein.