Siirry suoraan sisältöön

Jokaisella kotitaloudella tulee olla sekajäteastia, jota tyhjennetään vähintään neljän viikon välein. Sekajäteastian tyhjennys tilataan haluamaltaan jätteenkuljetusyritykseltä, joka toimii kyseisellä alueella. Pidemmän tyhjennysvälin sekajätteelle voi saada, kun biojäte lajitellaan pois sekajätteen joukosta joko kompostoriin tai biojätteelle tarkoitettuun erilliskeräysastiaan. Kotitaloudet voivat halutessaan perustaa myös naapureiden kesken jäteastiakimpan. Kimppa perustetaan tekemällä ilmoitus Porin seudun jätehuoltoviranomaiselle. Sekajäteastiaan ei tule laittaa kierrätettäviä jätteitä tai vaarallisia jätteitä, vaan ne kuuluu toimittaa kierrätyspisteisiin, Keräämön lajitteluasemille tai Hangassuon jätekeskukseen.

Jäteastian tyhjentäminen

Kiinteistön omistaja tilaa jäteastioiden tyhjennyksen jätteenkuljetusyritykseltä. Jätteenkuljetusyritys laskuttaa asiakastaan oman hinnastonsa mukaan.

Jos biojätteet lajitellaan omaan erilliskeräysastiaan tai kompostoidaan lämpöeristetyssä ja haittaeläinsuojatussa kompostorissa, jäteastian tyhjennysvälin voi pidentää ilmoituksen perusteella kahdeksaan, tai jopa kahteentoista viikkoon. Kahdentoista viikon tyhjennysvälin edellytyksenä on 1-2 hengen talous ja maksimissaan 240 litran jäteastia.

Biojätteen erilliskeräys alkaa Keräämön alueella kesällä 2024

Sekajätteen seassa biojätteestä on enemmän haittaa kuin hyötyä ja märkä jäte palaa huonosti. Erikseen lajitellusta biojätteestä saadaan talteen sen sisältämät arvokkaat ravinteet sekä se hyödynnetään biokaasuna fossiilisten polttoaineiden sijasta. Itse kompostoimalla siitä saadaan kompostimultaa. Biojäteastia tulee kesäaikana (viikot 18-40) tyhjentää vähintään kahden viikon välein ja talviaikana (viikot 41-17) vähintään neljän viikon välein. Tuulettuvan biojäteastian tyhjennysväli on ympäri vuoden 4 viikkoa. Lajittelemalla biojäte erikseen voit pidentää sekajätteen tyhjennysväliä.

Jätelain mukaisesti biojätteen erilliskeräyskuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kesäkuusta 2024 alkaen porrastetusti alueittain.

Biojätteen lajittelumahdollisuudet

Biojäteastia omaan pihaan on huoleton vaihtoehto! Astia tyhjennetään 1-4 viikon välein Keräämön toimesta. Astiavaihtoehtoja on kaksi: tuulettuva astia, jonka tyhjennysväli on 4 viikkoa ympäri vuoden ja tavallinen astia, jonka tyhjennysväli on kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa. Astiatyhjennyksen hinta selviää maaliskuussa 2024. Keräämö toimittaa biojätteen erilliskeräysastiat keskustaajama-alueella sijaitseville asuinkiinteistöille ellei kiinteistönhaltija ole ilmoittautunut kompostointirekisteriin.

Kompostointi: Jos sinulla on lämpöeristetty ja haittaeläinsuojattu kompostori, voit lajitella biojätteesi kompostoriin. Kompostoitu biojäte tuottaa ravinteikasta multaa. Mullan myötä kiertoon palautuu myös orgaanista humusta, joka sitoo hiiltä, parantaa viljelyominaisuuksia ja suojelee luonnon monimuotoisuutta. Kompostointi ei ole vaikeaa, vaan se vaatii hieman viitseliäisyyttä. Naapurin kanssa yhteinen kompostori on myös mahdollinen. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä Porin seudun jätehuoltoviranomaiselle

Kimppa-astia naapurin kanssa: Jätekimppa on kahden tai useamman kiinteistön yhteinen astia. Yhteisastia sopii kiinteistöille, joilla jätettä syntyy vähän tai epäsäännöllisesti.

Pakkausjätteiden keräys

Omakotitalossa voi myös kerätä muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia. Liittyminen on mahdollista kaikissa Keräämön toimialueen kunnissa ja kaupungeissa taajama-alueella (Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Siikainen, Pomarkku).

Tilaa pakkausjätteiden kuljetus neuvonta@keraamo.fi tai puhelimitse 044 701 2500 klo 9-15 välillä.