Siirry suoraan sisältöön

Jokaisella kotitaloudella tulee olla sekajäteastia, jota tyhjennetään vähintään neljän viikon välein, ellei biojätettä kompostoida. Kotitaloudet voivat halutessaan perustaa myös naapureiden kesken jäteastiakimpan. Kimppa perustetaan tekemällä ilmoitus Porin seudun jätehuoltoviranomaiselle. Sekajäteastiaan ei tule laittaa kierrätettäviä jätteitä tai vaarallisia jätteitä, vaan ne kuuluu toimittaa kierrätyspisteisiin, Keräämön lajitteluasemille tai Hangassuon jätekeskukseen.

Jäteastian tyhjentäminen

Kiinteistön omistaja tilaa jäteastioiden tyhjennyksen jätteenkuljetusyritykseltä. Jätteenkuljetusyritys laskuttaa asiakastaan oman hinnastonsa mukaan.

Jos ruokajätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, jäteastian tyhjennysvälin voi pidentää ilmoituksen perusteella kahdeksaan, tai jopa kahteentoista viikkoon. Kahdentoista viikon tyhjennysvälin edellytyksenä on 1-2 hengen talous ja maksimissaan 240 litran jäteastia.

Biojätteen lajittelumahdollisuudet

Biojätteelle erilliskeräysastia omaan pihaan: Sekajäte on kiinteistön kallein jäte. Lajittelemalla biojäte erikseen voit pidentää sekajätteen tyhjennysväliä. Erilliskerätty biojäte käytetään biokaasun valmistukseen, jota hyödynnetään liikennepolttoaineena. Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee Keräämön alueella keväällä 2024 koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä Porin seudulla yli 10 000 asukkaan keskustaajama-alueella. Tällöin Keräämö toimittaa biojätteen erilliskeräysastiat keskustaajama-alueella sijaitseville asuinkiinteistöille ellei kiinteistönhaltija ole ilmoittautunut kompostointirekisteriin.

Kompostointi: Jos sinulla on lämpöeristetty ja haittaeläinsuojattu kompostori, voit lajitella biojätteesi kompostoriin. Kompostoitu biojäte tuottaa ravinteikasta multaa. Mullan myötä kiertoon palautuu myös orgaanista humusta, joka sitoo hiiltä, parantaa viljelyominaisuuksia ja suojelee luonnon monimuotoisuutta. Kompostointi ei ole vaikeaa, vaan se vaatii hieman viitseliäisyyttä. Naapurin kanssa yhteinen kompostori on myös mahdollinen. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä Porin seudun jätehuoltoviranomaiselle

Kimppa-astia naapurin kanssa: Jätekimppa on kahden tai useamman kiinteistön yhteinen astia. Yhteisastia sopii kiinteistöille, joilla jätettä syntyy vähän tai epäsäännöllisesti. Keräämön toimialueella jätekimpan voi perustaa sekajätteen tai erilaisten kierrätyskelpoisten jätelajien keräämiseen. Kimppa-astioista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Biojätteen lajittelu erilleen sekajätteestä on ilmastoteko. Sekajätteen seassa biojätteestä on enemmän haittaa kuin hyötyä, koska märkä jäte palaa huonosti. Erikseen lajitellusta biojätteestä saadaan talteen sen sisältämät arvokkaat ravinteet sekä se hyödynnetään biokaasuna fossiilisten polttoaineiden sijasta. Itse kompostoimalla siitä saadaan kompostimultaa. Biojäteastia tulee kesäaikana (viikot 18-40) tyhjentää vähintään kahden viikon välein ja talviaikana (viikot 41-17) vähintään neljän viikon välein.

Biojätteen erilliskeräys alkaa Keräämön alueella keväällä 2024

Jätelain mukaisesti biojätteen erilliskeräyskuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen porrastetusti keväästä 2024 alkaen. Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee keväällä 2024 koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä Porin seudulla yli 10 000 asukkaan keskustaajama-alueen. Keräämön alueella keskustaajama muodostuu Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan taajama-alueista(alla kartta). Keräämö toimittaa biojätteen erilliskeräysastiat asuinkiinteistöille ellei kiinteistönhaltija ole ilmoittautunut jätehuoltoviranomaiselle kompostointirekisteriin.

Yli 10 000 asukkaan keskustaajama-alue ja Meri-Porin taajama-alueet,
joita koskee biojätteen erilliskeräysvelvoite kaikilla asuinkiinteistöillä.