Siirry suoraan sisältöön
.

Jätteet on lajiteltava vuodenajasta riippumatta, olitpa sitten mökillä kesäpäiviä viettämässä tai kotona. Jätteiden vähäinen määrä ei ole peruste olla liittymättä kunnan jätehuoltojärjestelmään, sillä jokaisen asuinkiinteistön on tehtävä oma sopimus jätteenkuljettajan kanssa sekajäteastian tyhjentämisestä.  Kimppa-astia naapureiden kanssa soveltuu hyvin vapaa-ajan kiinteistöille, joilla jätteen syntyminen on vähäistä tai epäsäännöllistä. Kimppa-astioissa myös kulut jaetaan kiinteistöjen kesken. Yhteisastiasta tulee tehdä ilmoitus Porin seudun jätehuoltoviranomaiselle. Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana viikoilla 18-40 jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään neljän viikon välein. Sekajätteestä tulee kerätä erilleen kierrätettävät raaka-aineet: lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset, metalli ja paperi, jotka toimitetaan erillisiin kierrätyspisteisiin tai lajitteluasemille.

Kompostointi sopii hyvin mökkiläisille

Vaikka biojätteen erilliskeräysvelvoite ei kosketa vapaa-ajan asuntoja, kannustaa Keräämön kiertotaloussuunnittelija Maija Nuotio mökkiläisiä kompostoimaan. Kompostointi ei ole vaikeaa vaan se vaatii kiinnostusta asiaan ja hieman huolenpitoa. Toimiakseen kompostori tarvitsee riittävästi kosteutta ja ilmavuutta. Ravinteet ja kosteus tulevat biojätteestä, ilmavuus kuivikkeesta. Nuotio kertoo, että kompostoinnissa on paljon hyvää: Ravinteet palautuvat takaisin luontoon eikä jätteitä tarvitse kuljetella muualle käsiteltäväksi. Samalla saa mökille multaa ja maanparannusainetta. Plussana on myös, että sekajäteastia ei täyty niin nopeasti ja astian tyhjennysväliä voi pidentää, jolloin säästää myös rahaa. Biojäte heikentää sekajätteen polttoarvoa, joten tämänkin vuoksi biojäte olisi hyvä saada pois sekajätteestä.

Kompostoimalla ruokajätteet voit pidentää sekajätteen tyhjennysväliä ilmoituksen perusteella kahdeksaan tai jopa kahteentoista viikkoon. Ympärivuotisessa kompostoinnissa kompostorin tulee olla lämpöeristetty ja haittaeläinsuojattu. Lämpöeristämättömällä kompostorilla biojätteet voi käsitellä mökillä kesäaikana viikoilla 18-40. Kompostorin valintaan vaikuttaa se, miten paljon biojätettä syntyy.

Keskustelua kesämökkien jätehuollosta on vauhdittanut se, että tämän vuoden alusta jätelaki on velvoittanut kaikkia kiinteistöjä tekemään kompostointi-ilmoituksen, mikäli kompostoi biojätteensä. Ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle osoitteessa pori.fi/jätehuoltoviranomainen. Kompostointi-Ilmoitukset toimivat tiedonkeruun pohjana, jotta kompostoitu biojäte voidaan laskea osaksi Suomessa kierrätetyn biojätteen määrää. EU:n asettama tavoite kierrätysasteelle on 65% vuoteen 2035 mennessä.

käymäläjätteen multa ensisijaisestikoristekasveille

Mökkien varustetaso vaihtelee suuresti, askeettisista mökeistä omakotitaloihin verrattavissa oleviin mökkeihin. Perinteisen mökkihuussin käymäläjätteen kompostoinnissa tulee huomioida hygienia ja jätteet tulee kompostoida omassa erillisessä kompostorissaan. Käymäläjätteen lopputuotetta tulee jälkikompostoida yli vuoden, mieluummin kaksi vuotta, jotta bakteerit häviävät. Käytä käymäläjätettä ensijaisesti koristekasveille.

Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon asukas voi sopia jäteastian sijaintipaikasta rannalla jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jäteastian sijoittamiseen tulee olla maanomistajan suostumus. Asukas voi myös sopia yhteisastian käytöstä veneen pitopaikan lähellä asuvan kiinteistön kanssa.