Siirry suoraan sisältöön

Jätteet on lajiteltava vuodenajasta riippumatta, olitpa sitten mökillä tai kotona. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma sopimus jätteenkuljettajan kanssa sekajäteastian tyhjentämisestä.  Vapaa-ajan asunnolle voidaan hankkia myös naapureiden kanssa yhteinen jäteastia. Yhteisestä jäteastiasta tulee ilmoittaa Porin seudun jätehuoltojaostolle. Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään neljän viikon välien. Kompostoimalla ruokajätteet tyhjennysväliä voi pidentää ilmoituksen perusteella kahdeksaan viikkoon. Ympärivuotisessa kompostoinnissa kompostorin tulee olla lämpöeristetty ja haittaeläinsuojattu. Lämpöeristämättömällä kompostorilla biojätteet voi käsitellä kesäaikana (viikot 18-40).

Vain kesäaikana käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen jäteastiat on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään neljän viikon välein. Kompostoimalla ruokajätteet tyhjennysväliä voi pidentää ilmoituksen perusteella kahdeksaan viikkoon. Talviajaksi tyhjennykset voi katkaista, jos vapaa-ajan asuntoa ei käytetä. Kesäajan käytön päättyessä jäteastian tulee olla tyhjä.  

Keräyspaperi, lasipakkaukset, metalli, kartonki- ja muovipakkaukset tulee viedä kierrätyspisteelle. Vaaralliset jätteet, rakennusjätteet ja muut hyötyjätteet sekä isokokoiset sekajätteet tuodaan lajitteluasemille.

Saarissa sijaitsevat vapaa-ajan asunnot

Saarissa sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen alueella toimiva jätteenkuljetusyritys ja vapaa-ajan asukas sopivat keskenään jäteastian sijaintipaikan. Jäteastian sijoittamiseen tulee olla maanomistajan suostumus. Asukas voi myös sopia yhteisastian käytöstä veneen pitopaikan lähellä asuvan kiinteistön kanssa.

Saarimökkeilijöillä on mahdollisuus tuoda kesäaikana syntyvä sekajäte venesatamien yhteydessä oleviin, veneilijöille tarkoitettuihin sekajäteastioihin. Sekajäteastioiden käyttö maksaa saarien vapaa-ajan asunnoille 40,00 euroa/kesäkausi (sis. alv 24 %). Astiat ovat paikoillaan kesäkuun alusta lokakuun loppuun.

Mikäli haluatte liittyä käyttämään kyseisiä sekajäteastioita, täyttäkää lomake ja toimittakaa se allekirjoitettuna Keräämölle osoitteeseen laskutus@keraamo.fi.

Sekajäteastioiden sijainnit ja nimet löytyvät oheisesta kartasta.